Security Coaching

Help uw beveiligingsniveau te verhogen om aantoonbaar te voldoen aan wettelijke vereisten middels de vereiste normen en voorschriften. Maak gebruik van algemeen aanvaarde controlekaders en een gestandaardiseerde aanpak.

Vetrouwen is goed, controle is beter

Onze jaren lange ervaring heeft ons één ding geleerd, namelijk dat de basis van een veilig netwerk begin met een bewust beleid en heldere afspraken. Wij helpen u graag met het opzetten en inregelen van uw beleid.

Best practices

Naast de brede normenkaders voor informatiebeveiliging zijn er veel technische richtlijnen en normenkaders die kunnen dienen als leidraad voor het technisch veilig opzetten van (web)applicaties en IT-infrastructuren.

In de praktijk zien we echter dat het beter werkt om te testen op basis van best practices.

Wat bieden wij?

Compliant zijn kan op verschillende manieren. Bij de één volstaat een beveiligingsbeleid waarbij de ander moet voldoen aan strengere eisen. Samen met u bekijken we per onderdeel wat nodig is.

Account management

Het doel van dit beleid is om een standaard vast te stellen voor het beheer van accounts die de toegang tot systemen en -gegevens hebben.

Change management

Het is belangrijk dat wijzigingen in de IT-omgeving op een gecontroleerde manier worden uitgevoerd om het risico op serviceonderbrekingen te beperken.

Security-by-design

Onze professionals denken actief mee over de beveiliging bij nieuwe projecten en de huidige inrichting van systemen, netwerken en configuraties.

Asset management

Asset management is een systematisch proces voor het vastleggen, onderhouden, upgraden en het verwijderen van apparatuur.

Security Beleid

Een beleidsplan dient te worden opgezet om inzicht te verkrijgen in lopende en toekomstige zaken met betrekking tot de algemenen IT-voorziening.

Business Continuity Plan

Het doel van het Business Continuity Plan is het coördineren en ondersteunen van het herstel van kritieke bedrijfsfuncties.

Meer weten?