Audits

Hackers gebruiken de meest moderne en geavanceerde technieken om uw IT infrastructuur binnen te dringen. Als de beveiliging van uw omgeving tekortschiet, levert dit grote risico’s voor uw bedrijf op. Onze diverse security audits brengen het huidige beveiligingsniveau van uw IT omgeving in kaart. Zo weet u of uw bedrijf voldoende beveiligd is tegen hackers en andere vormen van cybercriminaliteit.

Grip

Het uitvoeren van een security audit kan op verschillende manieren aangepakt worden. Een security audit kan gericht zijn op een specifiek onderdeel van uw omgeving of de hele IT omgeving, het kan geautomatiseerd en handmatig, eenmalig of periodiek. Maar wat is nu de beste aanpak?

Doel

Een audit is nooit een doel op zich. Onze grondige onderzoeksmethode leidt tot heldere rapporten met uitvoerbare en begrijpelijke aanbevelingen maar biedt geen bescherming tegen hackers. Het ondersteunt de fundering van een doordacht security beleid.

 Type audits

Voorkom beveiligings risico’s voordat iemand er misbruik van maakt.

IT Security Audit

.Onze IT security audit is gericht op de gehele IT omgeving, van hardware tot software, van netwerk tot gebruiker. Wij inventariseren uw omgeving op basis van de CIS 20.

IT Security Quickscan

.Onze quickscan is een kosteloze theoretische inventarisatie van uw IT omgeving. Wij inventariseren uw omgeving op basis van een uitgeklede versie van de CIS 20.

Microsoft 365 Audit

De audit richt zich op de aanbevolen beveiligings instellingen die organisaties zouden moeten overwegen om hun Office 365-tenant veilig te configureren en te gebruiken.

Meer weten?