Het Security Operations Center (SOC) is de spin in het web van beveiligingsmaatregelen. Het SOC dient als verzamelpunt voor alle signalen, informatie en activiteiten die binnenkomen in uw IT structuur.

Inzicht

Een veilige IT infrastructuur begint met inzicht. Wat zijn de risico’s, wat zijn de kwetsbaarheden en wat zijn de zwakke plekken? We brengen de risico’s en kwetsbaarheden in kaart door middel van scans, audits, pentests en andere IT security diensten.

We stellen een IT Security Jaarplan op, gebaseerd op de verkregen inzichten. We plannen de benodigde werkzaamheden en helpen uw team bij de uitvoering of voeren alle werkzaamheden zelf. De kwetsbaarheden worden weggenomen en uw IT infrastructuur veilig gemaakt.

Security Operations Center

Secity beschikt over een Security Operations Center (SOC). Vanuit het SOC nemen onze IT security specialisten de beveiliging van het netwerk op zich: 24/7 en 365 dagen per jaar. We grijpen proactief in zodat belangrijke bedrijfsprocessen altijd veilig zijn. Ons team is op de hoogte van de laatste aanvallen en tactieken. U kunt het monitoren van uw IT infrastructuur veilig bij ons neerleggen.

Binnen onze holistische werkwijze bieden we veel verschillende diensten, zoals ethisch hacken, pentests en security audits. We bieden een op maat gemaakte ICT beveiliging service voor het MKB.

Naast de Managed Security Services die Secity aanbiedt, bieden we de service om uw IT structuur te monitoren vanuit ons SOC. In het SOC wordt 24/7 gelet op alles wat er gebeurt binnen uw IT structuur. We kunnen precies zien wie, waar vandaan en op welke wijze uw IT structuur probeert binnen te komen. Dit zijn natuurlijk allereerst uw eigen medewerkers, maar we zien het ook als er verdachte activiteiten zijn. Zo kunnen we direct ingrijpen als een hacker uw systemen probeert binnen te dringen.

Het SOC is gestructureerd ingericht. We krijgen enorme hoeveelheden meldingen en logbestanden binnen. Daartussen kunnen verdachte activiteiten zitten. Om dat goed te monitoren, moet deze data direct gestructureerd worden. Complexe algoritmes zorgen ervoor dat de ‘normale, veilige’ data direct wordt verwerkt, zodat alleen de verdachte signalen nog hoeven te worden gecontroleerd.

Zodra er verdachte signalen binnenkomen worden verschillende processen in werking gezet. Vaak kunnen we na een snelle controle al bepalen of de activiteit van een van uw medewerkers vandaan komt, bijvoorbeeld omdat hij voor het eerst vanuit huis inlogt in uw systeem. Aan de hand van concrete stappenplannen kunnen we signalen snel en adequaat identificeren en afhandelen. Mocht er een veiligheidsrisico zijn, stellen we u daar direct van op de hoogte en doen we concrete aanbevelingen.