Onze jaren lange ervaring heeft ons één ding geleerd, namelijk dat de basis van een veilig netwerk begin met een bewust beleid en heldere afspraken. Wij helpen u graag met het opzetten en inregelen van uw IT-beveiligingsbeleid.

Account management

Het doel van dit beleid is om een standaard vast te stellen voor het beheer van accounts die de toegang tot systemen en -gegevens hebben. Een account bestaat minimaal uit een gebruikers-ID en een wachtwoord. Dit beleid en deze procedure stellen richtlijnen vast voor het uitgeven en het beheren van accounts. Wachtwoordvereisten worden gedocumenteerd in het IT-beleidsplan.

Change management

Het is belangrijk dat wijzigingen in de IT-omgeving op een gecontroleerde manier worden uitgevoerd om het risico op serviceonderbrekingen tijdens bedrijfsuren te beperken en om een opslagplaats van kennis over de huidige configuratie en status bij te houden.

Security-by-design

Onze professionals denken actief mee over de beveiliging bij nieuwe projecten en de huidige inrichting van systemen, netwerken en configuraties.

Asset management

Asset management is een systematisch proces voor het vastleggen, onderhouden, upgraden en het verwijderen van apparatuur op de meest veilige en kostenefficiënte manier.

Security Beleid

Een beleidsplan dient te worden opgezet om inzicht te verkrijgen in lopende en toekomstige zaken met betrekking tot de algemenen IT-voorziening. Hierin zijn alle denkbare zaken opgenomen die op dit moment of korte termijn spelen.

Wet en regelgeving

Ondersteuning bij het opstellen van de procedure datalekken & rapportage aan de autoriteit persoonsgegevens. We leggen vast welke stappen genomen moeten worden door de organisatie bij het vermoeden of kennisnemen van een incident dat (mogelijk) aangemerkt kan worden als een datalek.

Business Continuity Plan

Het doel van het Business Continuity Plan is het coördineren van het herstel van kritieke bedrijfsfuncties bij het beheren en ondersteunen van het bedrijfsherstel in geval van een storing in een voorziening (kantoorgebouw) of een ramp. Dit kan rampen op korte of lange termijn zijn of andere verstoringen, zoals branden, overstromingen, aardbevingen, explosies, terrorisme, tornado’s, uitgebreide stroomonderbrekingen, gevaarlijke chemische lekkages en andere natuurlijke of door de mens veroorzaakte rampen.